ഗോമാതാവും ഗൂഗിളും: മാറുന്ന പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെ പുതിയ മുഖം

റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എന്ന ലോകപ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യത്തെ ദർശിച്ച് അസ്തപ്രജ്ഞനാവുകയും പൂജനീയ സായി ബാബയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്- ലിബിൻ തത്തപ്പിള്ളി എഴുതുന്നു

ഗോമാതാവും ഗൂഗിളും: മാറുന്ന പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെ പുതിയ മുഖം

പ്രിയ മിത്രങ്ങളേ,

ആർഷ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും, ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളുമായ നാമെല്ലാവരും അഭിമാനത്തോടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സുദിനമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്പന്നമായ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം വലിയ വിപ്ലവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ, ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച്, വിശിഷ്യ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെക്കാളേറെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിനമായി ഇന്ന് മാറിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിൾ അവരുടെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷന് ഗോമാതാവിന്റെ, പൈക്കിടാവിന്റെ, പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നു- ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ.

ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെയും സംഭാവനകളെയും പാശ്ചാത്യർ പോലും അംഗീകരിച്ച, അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ദിവസമായി ആയിരിക്കും ഈ സുദിനം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുക. ഭാരതത്തിന് ഒരു നേതാവുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ, യോഗയേയും ഗോമൂത്രത്തേയും ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിജിയുടെ ജഢിലകരങ്ങളും പ്രക്ഷിപ്ത മേധാശക്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നതു സത്യം തന്നെയെങ്കിലും, ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തെ ജാതി- മത- രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒരേ പോലെ ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന കാര്യം മാന്യ മിത്രങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

യൂറോപ്പിന്റെ രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളിൽ ഗോമാതാവിന്റെ നാമം കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ചരിത്രത്തെക്കൂടി നാം ഇത്തരുണത്തിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെത്തി ഗണിതശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുകയും അതിലൂടെ ലോകപ്രശസ്തനാവുകയും ചെയ്ത പൈത്തഗോറസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഗോമാതാവിനെ ലോകത്തിനു നെറുകയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ആ കണ്ടുപിടിത്തം, ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിനു നൽകിയ പേരും 'പൈ' എന്നായിരുന്നു എന്നത് നാം മറക്കരുത്. അതിനു ശേഷമാണിപ്പോൾ ആധുനിക ഘട്ടത്തിലും പൈ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന ചരിത്രവും സ്മരണീയമാണ്.

"സ ഉ ഉപജേമയാത്, ഉത സർവ പരികൃഷ്യമാണഃ" എന്ന ശുക്ല യജുർവേദമന്ത്രമാണ് വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെപ്പറ്റി ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുരാതനമായ റഫറൻസ് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും സംവത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 'യന്ത്ര സർവസ്വം' എന്ന ഭരദ്വാജ മഹർഷിയുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ രണ്ടാം സർഗത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ,

"ഉക്ത്വാ മേ വേദഭാഗേ സുരമതമഖിലം ഖൃണ്വതോ സർവലോകം |

ദൂരാദ്വൈദേശികാനാം സമമിതി നിതരാം ഭാഷണോത്കൃഷ്ട നിഷ്ഠാഃ ||"

എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ, അകലെയുള്ള രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഒരു ഉപകരണമുപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണമാണെന്ന് ഭാരതീയരായ നാമടക്കം കാണാതെ പോയതാണ്. അതിന്റെ ഫലമാണ്- ഇവിടെ നിന്ന് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വാക്കി ടോക്കിയും മൊബൈൽ ഫോണുമൊക്കെ പാശ്ചാത്യർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നത്. ഭാഗ്യം കെട്ട ഈ ജനതയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായി നാം ഇന്നത്തെ ഈ അംഗീകാരത്തെ കാണേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതു തന്നെയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ 'ശാസ്ത്ര സ്വാഭിമാന ദിന'മായി ഈ ദിനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നാമിനിയും അമാന്തിച്ചുകൂടാ.

പ്രമുഖരായ, സത്യസന്ധരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ അറിവിന്റെ ഉറവിടമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാടിനെ നാം മാത്രമാണ് അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്ന സത്യത്തെ മറച്ചുവച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ജോൺ സിൻസ് എന്ന പ്രശസ്ത്ര ജീവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ആദ്യമായി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ സംസ്കാരം ഹിന്ദു സംസ്കാരമാണ് എന്നാണ്. അന്യഗ്രഹ ജീവികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിനെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ ആളാണദ്ദേഹം. റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് എന്ന ലോകപ്രശസ്ത ചരിത്രകാരൻ ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യത്തെ ദർശിച്ച് അസ്തപ്രജ്ഞനാവുകയും പൂജനീയ സായി ബാബയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തതും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം.

ആൻഡ്രോയിഡ് എൻ എന്ന വെർഷന് പേരു നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഭാരതീയത്വത്തെ എന്നും അവഹേളിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ 'പ്രബുദ്ധജനത' ചെയ്തതെന്തെന്ന് നമുക്കറിവുള്ളതാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി എന്നതിനു പകരം നെയ്യപ്പത്തിന്റെ പേരിനു വേണ്ടി മലയാളികൾ വോട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഭാരതത്തിനെതിരായ കമ്മി ജിഹാദികളുടെ ഗൂഢാലോചന വിജയിക്കാതെ പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇതിലെന്ത് ഗൂഢാലോചന എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നാം. ഭാരതത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കാരണമായ സംഭവമെന്തെന്ന് ഓർത്താൽ നമുക്കതിൽ അല്പം കൂടി വ്യക്തത കൈവരും. പശുവിൻ നെയ്യ് പുരട്ടിയ ബുള്ളറ്റുകൾ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മാത്രമടങ്ങുന്ന ഭാരതീയ സൈന്യത്തിനു നൽകി അപമാനിക്കാനാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യപ്പത്തിന്റെ പേര് പൂജനീയ നരേന്ദ്ര മോദിജിക്ക് പകരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മി ജിഹാദികൾ ചെയ്തത് എന്ന് നാം കാണാതെ പോകരുത്.

എന്നാൽ ഈ സുദിനത്തിൽ, നാമാരും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അക്കാര്യം ആഗോള സാങ്കേതിക ഭീമനായ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം പുഷ്കലമാവുന്നത്. ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണമായ, ആർത്ത രക്ഷകയും, രോഗ വിമുക്തകാരിണിയും, രോമത്തിൽ പോലും അത്യപൂർവ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ സശരീരം വഹിക്കുന്ന ലോക ഭിഷഗ്വരയുമായ ഗോമാതൃദേവതയുടെ നാമധേയം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദിനമാണിന്ന്. 'പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രം വെളിച്ചത്തെ പുൽകിയ ദിവസം' എന്ന് ഗൂഗിൾ അന്താരാഷ്ട്ര വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് 'ഡാനി ഡാനിയേൽ' ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ്.

യുറേനിയം പോലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങളുടെ കേദാരമാണ് ഗോശരീരമെന്നും ഗോ മൂത്രമെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നല്ലോ. ഭാരത വംശജരായ ഗോക്കളിലാണ് അതിന്റെ അളവ് അധികമുള്ളതെന്നും ആ പ്രബന്ധം തെളിയിച്ചതാണ്. ഭൂമിക്കടിയിലെ പെട്രോളിയം വിഭവങ്ങൾ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഭാവിയുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാനാവുന്നത്ര റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഗോമാതാവിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി, ആ ഊർജ പ്രവാഹത്തിൽ കണ്ണു വച്ച്, ഭാരതത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാനാണോ ഈ നീക്കമെന്ന് മോദിജി പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിവ്. എന്തായാലും യോഗ ദിനം പോലെ ശാസ്ത്ര സ്വാഭിമാന ദിനമായി ഭാവിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ ദിനത്തെ, ജാതി-മത ഭേദമന്യേ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ യഥാർത്ഥ ഭാരതീയരും ആഘോഷമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

(ജിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ "ഗോപഥബ്രാഹ്മണവും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷകനാണ് ലേഖകൻ)

Read More >>