ദുബായ്: ധനികരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അറബിനാട്

എണ്ണവിലയുടെ അനിശ്ചിത്വാവസ്ഥയ്ക്കിടയിലും എമിറേറ്റ്സിന് ഇനി സന്തോഷിക്കാം. കോടീശ്വരന്മാരായ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി ദുബായ് മാറുന്നു. രണ്ടു ഗള്‍ഫ്‌ രാജ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ 50 പട്ടണങ്ങളില്‍ പ്രിയപ്പെട്ട..

Page 1 of 121 2 3 12