ഫ്രീ പാര്‍ക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഷാര്‍ജ ഭരണകൂടം

ഫ്രീ പാര്‍ക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഷാര്‍ജ ഭരണകൂടം. രാവിലെ 8 മുതല്‍ രാത്രി 10 മണി വരെ പാര്‍ക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ബോര്‍ഡുകള്‍ ഷാര്‍ജയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും..

Page 1 of 121 2 3 12