എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയശതമാനം 95.98

20,967 പേര്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടിപ്പോള്‍ 1,174 സ്‌കൂളുകള്‍ പൂര്‍ണ വിജയം നേടി.

എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയശതമാനം 95.98

എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 95.98 ശതമാനം വിജയം. 4,37,156 പേര്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യത നേടി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 96.59 ശതമാനമായിരുന്നു വിജയം.

1,174 സ്‌കൂളുകള്‍ പൂര്‍ണ വിജയം നേടി. 20,967 പേര്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടി. പിആര്‍ ചേംബറില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട വിജയശതമാനം കൂടിയ റവന്യൂ ജില്ലയായപ്പോള്‍ വയനാടാണ് വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞ റവന്യൂ ജില്ല.

പുനര്‍ മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സേ പരീക്ഷ ഈ മാസം 22 മുതല്‍ 26 വരെ നടക്കും.