ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്‌കാരം ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിൽ; ഇനി 'എച്ച്' എടുക്കാൻ പാടുപെടും

വാഹന ലൈസൻസിനായി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ എച്ച് ‌എടുക്കുമ്പോൾ അരികിലായി സ്ഥാപിക്കുന്ന കമ്പികളുടെ ഉയരം അഞ്ചടിയിൽ നിന്നു രണ്ടര അടിയായി കുറച്ചതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന മാറ്റം. ഇതോടെ, വാഹനത്തിലിരുന്നു പുറകോട്ടു നോക്കിയാല്‍ ഇനി കമ്പി കാണില്ല. വാഹനത്തിലെ കണ്ണാടി മാത്രം നോക്കി വേണം വണ്ടി പുറകോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കും എടുക്കേണ്ടത്. വാഹനത്തിനു കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിച്ച് എല്ലാഭാഗത്തെയും കമ്പികള്‍ റിബണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. റിബണില്‍ എവിടെ തട്ടിയാലും കമ്പി വീഴും. അതോടെ ലൈസന്‍സ് പ്രായോഗിക പരീക്ഷ തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്‌കാരം ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിൽ; ഇനി എച്ച് എടുക്കാൻ പാടുപെടും

പരിഷ്കരിച്ച ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് രീതികൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇനി 'എച്ച്' പാസ്സാകാൻ പാടുപെടും. മതിയായ പ്രാവീണ്യമില്ലാതെ റോഡില്‍ വാഹനമോടിക്കുന്നതും ഇതിലൂടെ അപകടമുണ്ടാകുന്നതും ഒഴിവാക്കാനാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് രീതി പരിഷ്കരിച്ചത്. വര്‍ഷങ്ങളായി ചെയ്തുപോന്നിരുന്ന രീതികൾക്കാണ് ഇതോടെ മാറ്റം വരുന്നത്.

വാഹന ലൈസൻസിനായി ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ എച്ച് ‌എടുക്കുമ്പോൾ അരികിലായി സ്ഥാപിക്കുന്ന കമ്പികളുടെ ഉയരം അഞ്ചടിയിൽ നിന്നു രണ്ടര അടിയായി കുറച്ചതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന മാറ്റം. ഇതോടെ, വാഹനത്തിലിരുന്നു പുറകോട്ടു നോക്കിയാല്‍ ഇനി കമ്പി കാണില്ല. വാഹനത്തിലെ കണ്ണാടി മാത്രം നോക്കി വേണം വണ്ടി പുറകോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കും എടുക്കേണ്ടത്. വാഹനത്തിനു കയറാനും ഇറങ്ങാനുമുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിച്ച് എല്ലാഭാഗത്തെയും കമ്പികള്‍ റിബണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. റിബണില്‍ എവിടെ തട്ടിയാലും കമ്പി വീഴും. അതോടെ ലൈസന്‍സ് പ്രായോഗിക പരീക്ഷ തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്യും.

വാഹനം റിവേഴ്‌സ് എടുക്കുമ്പോള്‍ വളവുകള്‍ തിരിച്ചറിയാനായി കമ്പിയില്‍ അടയാളം വെയ്ക്കുന്ന പതിവ് ഇനി മുതൽ അനുവദിക്കില്ല. റിവേഴ്‌സ് എടുക്കുമ്പോള്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കാനോ, ഡോറിനു വെളിയിലേക്കു നോക്കാനോ അനുവാദമില്ല. നിരപ്പായ സ്ഥലത്തിനു പുറമെ കയറ്റത്തില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം ഓടിച്ചുകാണിക്കുകയും വേണം. വണ്ടി പുറകോട്ടുപോവാന്‍ പാടില്ല. രണ്ടു വാഹനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാനാകുമോ എന്നറിയാനുള്ള പാര്‍ക്കിങ് പരീക്ഷയും പുതുതായി ഉണ്ടാകും.

അതേസമയം, ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നു മുതൽ പുതിയ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന അറിയിപ്പ് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകാർ നിലവിൽ അത്തരം പരിശീലനമാണ് നൽകിവരുന്നത്.