"പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എൻറെ പൊക്കം"; വൈറലായി മൂന്നടിക്കാരി മോഡലിന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്

ഫാഷൻ ലോകത്ത് എല്ലാത്തരം ആളുകളും അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമാണ് എൻറെ ആഗ്രഹം"- ഡ്രൂ പ്രസ്റ്റ പറയുന്നു.

പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എൻറെ പൊക്കം; വൈറലായി മൂന്നടിക്കാരി മോഡലിന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്

ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫാഷൻ ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് 21 വയസ്സുകാരിയായ ഡ്രു പ്രസ്റ്റ. ഇതിലെന്താ ഇത്ര വലിയ കാര്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. കാര്യമുണ്ട് ഫാഷൻ ലോകത്ത് ചർച്ചാ വിഷയമായ ബ്യൂട്ടി മോഡൽ ഡ്രു പ്രസ്റ്റയുടെ പൊക്കം 3.4 അടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നില്ല. അവർ ലോകത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്.
തൻറെ കുടുംബത്തിലെ ഡോർഫീസം ബാധിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് ഡ്രു. ചെറുപ്പംമുതലേ അകൊണ്ട്രോ പ്ലാസിയ എന്ന തന്റെ അവസ്ഥ മൂലം ഡ്രുവിന് സഹപാഠികളുടെ കളിയാക്കലുകളും ഉപദ്രവും നിരന്തരം സഹിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്

പിന്നീട് ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഡ്രു ഫാഷൻ ലോകത്തിൻറെ പൊതു ബോധങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട് മോഡലിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
"ഒരുവർഷം മുൻപാണ് ഞാൻ മോഡലിങ് ആരംഭിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് 6.4 അടിയുള്ളള സൂപ്പർ പൊക്കക്കാരി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ 3.4 പൊക്കം മാത്രമുള്ള ആളാകാം. ഇത് എൻറെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ മറ്റൊന്നിനെയും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഫാഷൻ ലോകത്ത് എല്ലാത്തരം ആളുകളും അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമാണ് എൻറെ ആഗ്രഹം"- ഡ്രൂ പ്രസ്റ്റ പറയുന്നു.

ഫാഷൻ ലോകത്തിൻറെ എല്ലാ പൊതുബോധ ങ്ങളെയും പൊളിച്ചെഴുതി കൊണ്ട് ഡ്രു പ്രസ്റ്റ തന്റെ ജൈത്ര യാത്ര തുടരുകയാണ്.