ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി: സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് വിദ്യാർഥിനിയുടെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് ബീജം തെറിപ്പിച്ചു

അയാളുടെ മുട്ടിയുരുമ്മലുകൾ തിരക്കിനിടയിൽ പറ്റിപ്പോയതാണെന്നാണ് അവർ ആദ്യം കരുതിയത്. ഒരു കോളേജ് ഫെസ്റ്റിൽ വച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ചതേയില്ല. അയാൾ വീണ്ടും തൊട്ടപ്പോൾ തള്ളിമാറ്റി. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി അയാൾ സ്ഥലം വിട്ടു. ഇരുട്ടായത് കാരണം അയാൾ തന്റെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് ബീജം വർഷിച്ചത് മേഘന അറിഞ്ഞില്ല.

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി: സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് വിദ്യാർഥിനിയുടെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് ബീജം തെറിപ്പിച്ചു

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മേഘ്ന സിങിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. മേഘ്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്റെ ജീൻസിന്റെ ചിത്രമാണ്. അതിൽ കാണുന്ന വെള്ളപ്പാടുകൾ കോളേജ് ഫെസ്റ്റിനിടെ അവർക്കു പറ്റിയ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ്. ഏതോ ഒരു വിദ്യാർഥി അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്നും സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് അവരുടെ ദേഹത്ത് ബീജം തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

"വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ജീൻസ് മാറുമ്പോൾ അതിൽ ബീജക്കറ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് എനിക്കോർമ്മ വന്നത്, കെ കെയുടെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്റെ പിന്നിൽ മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു," ബി എ വിദ്യാർഥിനിയായ മേഘന പറയുന്നു.

അയാളുടെ മുട്ടിയുരുമ്മലുകൾ തിരക്കിനിടയിൽ പറ്റിപ്പോയതാണെന്നാണ് അവർ ആദ്യം കരുതിയത്. ഒരു കോളേജ് ഫെസ്റ്റിൽ വച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ചതേയില്ല. അയാൾ വീണ്ടും തൊട്ടപ്പോൾ തള്ളിമാറ്റി. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി അയാൾ സ്ഥലം വിട്ടു. ഇരുട്ടായത് കാരണം അയാൾ തന്റെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് ബീജം വർഷിച്ചത് മേഘന അറിഞ്ഞില്ല."വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാനൊരുങ്ങുന്നതുമായ വിദ്യാർഥികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാനാണ്?," അവർ ചോദിക്കുന്നു.

എന്തായാലും ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും അമ്മയെത്തല്ലിയാലും രണ്ടു പക്ഷമെന്ന പോലെ തർക്കങ്ങളും പൊടിപൊടിക്കുകയാണ് മേഘ്നയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ.

ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ പണ്ടൊരിക്കൽ പി ഇ ഉഷയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവോ മേഘ്നയുടെ പോസ്റ്റ്?

Read More >>