ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വാനത്ത്; സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്

ആഗസ‌്ത‌് അവസാനം ചാന്ദ്രപഥത്തിലെത്തുന്ന പേടകം ചന്ദ്രനെ വലംവയ്ക്കും.

ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വാനത്ത്; സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്

ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്ന് ചാന്ദ്രയാൻ- രണ്ട് വാനത്തുയർന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ‌് സെന്ററിൽനിന്ന് 2.43യോടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്. 16 മിനിറ്റിനകം ഭൂമിക്കുമുകളിലെ താൽക്കാലിക ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച പേടകത്തെ പടിപടിയായി ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തും. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക് തൊടുത്തുവിടും. വിക്ഷേപണം വൈകിയതിനാൽ യാത്രാപഥത്തിലും പരിക്രമണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആഗസ‌്ത‌് അവസാനം ചാന്ദ്രപഥത്തിലെത്തുന്ന പേടകം ചന്ദ്രനെ വലംവയ്ക്കും. സെപ്തംബർ ആദ്യം ഭ്രമണപഥം നൂറുകിലോമീറ്ററാക്കി താഴ്ത്തും. അതായത‌്, ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലവും പേടകവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 100 കിലോമീറ്ററാകും. തുടർന്ന് പേടകത്തിൽനിന്ന് ലാൻഡർ (വിക്രം) വേർപെടും. സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ ചന്ദ്രനെ വലംവയ്ക്കുന്ന ലാൻഡർ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം സ്വയം നിശ്ചയിക്കും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഈ മേഖലയുടെ ചിത്രങ്ങളും ഘടന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചശേഷമാകും ലാൻഡിങ‌് കേന്ദ്രത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക. സെപ്തംബർ ഏഴിന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ‌് ചെയ്യും.

Read More >>