മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടിന്റെ പണി; ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി അസം സർക്കാർ

മാതാപിതാക്കൾക്കു മാത്രമല്ല, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകാത്ത ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് അസം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അസം എംപ്ലോയീസ് പേരന്റ്സ് റെസ്പോണ്‍സിബിലിറ്റി ആന്റ് നോംസ് ഫോര്‍ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആന്റ് മോണിറ്ററിങ് ബില്‍ 2017എന്നാണ് ബില്ലിന്റെ പേര്.

മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടിന്റെ പണി; ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി അസം സർക്കാർ

മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടിന്റെ പണി നൽകി അസം സർക്കാർ. അത്തരക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

മാതാപിതാക്കൾക്കു മാത്രമല്ല, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകാത്ത ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ബിൽ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് അസം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അസം എംപ്ലോയീസ് പേരന്റ്സ് റെസ്പോണ്‍സിബിലിറ്റി ആന്റ് നോംസ് ഫോര്‍ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആന്റ് മോണിറ്ററിങ് ബില്‍ 2017എന്നാണ് ബില്ലിന്റെ പേര്.

ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ശമ്പളം അതാതു മാതാപിതാക്കളെ തേടിപ്പിടിച്ച് അവർക്കു തന്നെ നൽകാനാണ് തീരുമാനം. മക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ താമസിക്കേണ്ടിവരുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുകയല്ല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു മാത്രമാണ് തങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥനു പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. പരാതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും രണ്ടു വിഭാ​ഗത്തിന്റേയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

ഇതാദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് ഇത്തരമൊരു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന് അം​ഗങ്ങളുടെ പൂർണ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്.

Read More >>