ജോലിസമയത്ത് ‘സെക്സ് ബ്രേക്ക്‌’ അനുവദിക്കണം എന്ന പ്രമേയവുമായി ഒരു സ്വീഡന്‍ ജനപ്രതിനിധി

ജോലിയില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വീഡന്‍ ജനത രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ്‌. ഇവരുടെ സ്വകാര്യജീവിത സംരക്ഷണത്തിനും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനു അയവ് വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള കരുതലും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 42 വയസുകാരനായ സ്വീഡന്‍..

Page 1 of 121 2 3 12