ഗുജറാത്തിനെ മാതൃകയാക്കൂ: കേരളത്തോടു സിപിഐയുടെ ഉപദേശം

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് നല്‍കിയ ഫണ്ടുകളുടെ ഫയല്‍പോലും നീങ്ങുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കേരളം ഗുജറാത്തിനെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യവസായമോ സ്ഥാപനമോ തുടങ്ങാന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ ഉടന്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഏകജാലകത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കുവാനും അവര്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കുന്നു'- ജയദേവന്‍ പറഞ്ഞു.

ഗുജറാത്തിനെ മാതൃകയാക്കൂ: കേരളത്തോടു സിപിഐയുടെ ഉപദേശം

വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം ഗുജറാത്തിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്നു സിപിഐ. സിപിഐ എംപി സി എന്‍ ജയദേവനാണ് ഗുജറാത്ത് അനുകൂല പരാമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തൃശൂര്‍ വലപ്പാട് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് വിളക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിനെ പ്രശംസിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് നല്‍കിയ ഫണ്ടുകളുടെ ഫയല്‍പോലും നീങ്ങുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന കേരളം ഗുജറാത്തിനെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യവസായമോ സ്ഥാപനമോ തുടങ്ങാന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ ഉടന്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഏകജാലകത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കുവാനും അവര്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കുന്നു'- ജയദേവന്‍ പറഞ്ഞു.


കേരളത്തില്‍ വികസന കാര്യങ്ങള്‍ പിന്നിലേക്കാണ്. കളക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോള്‍ ഉടന്‍ വരാമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നും ജയദേവന്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ിപ്പോഴുള്ളത് ഏറ്റവും മടിയന്‍മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും ജയദേവന്‍ കുററപ്പെടുത്തി.

താന്‍ ഗുജറാത്തിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാതെയല്ലെന്നും ജയദേവന്‍ പറഞ്ഞു. തന്റെ പാര്‍ട്ടികൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഭരണകാര്യങ്ങള്‍ ഇനിയെങ്കിലും ശരിയാകുമെന്നു കരഒുതയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോക്സഭയിലെ സിപിഐയുടെ ഏക എംപിയാണ് ജയദേവന്‍.

Read More >>