കലോത്സവക്കാഴ്ചകളിലൂടെ നാരദാ ന്യൂസിന്റെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം

57-മത്‌ സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിലെ വ്യത്യസ്ഥവും വൈവിധ്യവുമാര്‍ന്ന കാഴ്‌ച്ചകളിലേക്ക്‌ നാരദ ന്യൂസ്‌ തുറന്നുപിടിച്ച കാമറ..

കലോത്സവക്കാഴ്ചകളിലൂടെ നാരദാ ന്യൂസിന്റെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം

ചിത്രങ്ങള്‍: സാബു കോട്ടപ്പുറം

Read More >>