സ്കൂൾ കലോത്സവം; ഘോഷയാത്ര; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലോത്സവ ഘോഷയാത്ര വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.

സ്കൂൾ കലോത്സവം; ഘോഷയാത്ര; ചിത്രങ്ങളിലൂടെചിത്രങ്ങൾ: സാബു കോട്ടപ്പുറം

Read More >>