ഇന്ത്യ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും 5,000 കോടിയുടെ പീരങ്കികള്‍ വാങ്ങുന്നു

മലമുകളില്‍ നിന്നു ആക്രമിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പീരങ്കിളകളാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ- ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പീരങ്കികള്‍ വാങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ഇന്ത്യ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും 5,000 കോടിയുടെ പീരങ്കികള്‍ വാങ്ങുന്നു

5000 കോടിയുടെ പീരങ്കി വാങ്ങാനുള്ള കരാറില്‍ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പുവച്ചു. ഭാരം കുറഞ്ഞ എം777 ഗണത്തില്‍പ്പെട്ട 145 പീരങ്കികള്‍ വാങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന, ഇന്ത്യ-യുഎസ് സൈനിക സഹകരണം സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിലാണ് കരാറില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചത്.

മലമുകളില്‍ നിന്നു ആക്രമിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പീരങ്കിളകളാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ- ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പീരങ്കികള്‍ വാങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും പീരങ്കികള്‍ വാങ്ങാനുള്ള ശിപാര്‍ശയ്ക്കു നേരത്തേ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാബിനറ്റ് സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു.

Read More >>