ഐഎഫ്എഫ്കെ 2016: ചോദിക്കാനും പറയാനും

2016 അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിനിമാ പ്രേമികൾ നാരദാ ന്യൂസിനോടു നടത്തിയ പ്രതികരണം.

ഐഎഫ്എഫ്കെ 2016: ചോദിക്കാനും പറയാനുംചിത്രങ്ങൾ: സാബു കോട്ടപ്പുറം, പ്രതീഷ് രേമ

ഡിസൈൻ: കെകെ സിസിലു

Read More >>