രാജ്യത്തെ 200 റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ വൈഫൈ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രി

ഇപ്പോള്‍ എതാനും ട്രെയിനുകളിലും വൈഫൈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വര്‍ഷം ഈ സംവിധാനം മറ്റു ട്രെയിനുകളില്‍കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ 200 റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ വൈഫൈ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രി

2017 ല്‍ രാജ്യത്ത് 200 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ വൈഫൈ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു. നൂറോളം സ്റ്റേഷനുകളിലാണു ഈ വര്‍ഷം വൈഫൈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഇത് അടുത്ത വര്‍ഷം ഇരട്ടിയാക്കാനാണു പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂര്‍, എറണകുളം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വൈഫൈ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ എതാനും ട്രെയിനുകളിലും വൈഫൈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വര്‍ഷം ഈ സംവിധാനം മറ്റു ട്രെയിനുകളില്‍കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു റെയില്‍വേ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Read More >>