നോട്ടു പിന്‍വലിക്കലിനു പിറകേ വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

കൂടാതെ, 1000 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ 7500 രൂപ അധികമായി ഒടുക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. യാത്രക്കാരനില്‍ നിന്നുതന്നെയാകും ഈ തുക വിമാന കമ്പനികള്‍ ഈടാക്കുക.

നോട്ടു പിന്‍വലിക്കലിനു പിറകേ വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

500, 1000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരുട്ടടി. വിമാനയാത്രകള്‍ക്ക് കരം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് യാത്രാച്ചെലവ് വര്‍ധിക്കുന്നത്.

പ്രധാന റൂട്ടുകളില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ 8500 രൂപയാണ് കരമായി ഒടുക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യോമയാന സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.പ്രാദേശികതലത്തില്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് കരം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വാദം. 1500ല്‍ അധികം കിലോമീറ്ററുകള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഇതോടെ ഒരാളുടെ യാത്രാചെലവില്‍ 60 രൂപ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

കൂടാതെ, 1000 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ 7500 രൂപ അധികമായി ഒടുക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. യാത്രക്കാരനില്‍ നിന്നുതന്നെയാകും ഈ തുക വിമാന കമ്പനികള്‍ ഈടാക്കുക.

Read More >>