ആദിവാസികള്‍ക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടിയുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

ഓണക്കിറ്റ് സിവില്‍ സപ്ലൈസില്‍നിന്ന് തുക മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കി വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. ഹാന്റെക്‌സില്‍നിന്ന് 50 ശതമാനം തുക മുന്‍കൂറായി നല്‍കി ഓണക്കോടി വാങ്ങും. രണ്ടു പദ്ധതികള്‍ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍നിന്നുമാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആദിവാസികള്‍ക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണക്കോടിയുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 1.5 ലക്ഷം പട്ടികവര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓണക്കിറ്റു നല്‍കുന്നു. പ്രാക്തന ഗോത്രവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 14,800 പേര്‍ക്ക് ഓണക്കോടിയും നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണത്തിന് മുമ്പ് കിറ്റും ഓണക്കോടിയും വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

അരിയും ചെറുപയറും പരിപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ഉള്‍പ്പടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഓണക്കിറ്റ്. ഓണമക്കാടിയായി പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് കസവ് ഡബിള്‍ മുണ്ടും വെള്ള തോര്‍ത്തും നല്‍കുമ്പോള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കസവ് സെറ്റ് മുണ്ടും നേരിയതുമാണ് നല്‍കുന്നത്. 12.8 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കായി ആകെ ചെലവഴിക്കുന്നത്.

ഓണക്കിറ്റ് സിവില്‍ സപ്ലൈസില്‍നിന്ന് തുക മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കി വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. ഹാന്റെക്‌സില്‍നിന്ന് 50 ശതമാനം തുക മുന്‍കൂറായി നല്‍കി ഓണക്കോടി വാങ്ങും. രണ്ടു പദ്ധതികള്‍ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍നിന്നുമാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Read More >>