ഓണം എന്നല്ല ഏതാഘോഷവും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണത്തെ ബാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഉത്സവ കാലങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ കച്ചവടക്കാര്‍ എത്തുന്നത് ജോലി സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അപഹരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത് കര്‍ക്കശമായി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനം.

ഓണം എന്നല്ല ഏതാഘോഷവും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണത്തെ ബാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നടക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ജോലി സമയത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളില്‍ പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഓണക്കാലത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകള്‍ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങേണ്ടവര്‍ പുറത്തുപോയി വാങ്ങണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജോലി സമയത്ത് എല്ലാ ജീവനക്കാരും സീറ്റില്‍ ഉണ്ടാവുക പ്രധാനമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല്‍ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ യഥാസമയം തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കുക എന്നാണര്‍ത്ഥമെന്നും പിണറായി സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനു കൃത്യമായ ഇടപെടലും ജാഗ്രതയും വേണ്ടതുണ്ട്. അധികാരേേറ്റയുട സെക്രട്ടറിയറ്റ് ജീവനക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോള്‍ കൃത്യനിഷ്ഠയേയും ഓരോ ഫയലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.


ഉത്സവ കാലങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ കച്ചവടക്കാര്‍ എത്തുന്നത് ജോലി സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അപഹരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത് കര്‍ക്കശമായി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഓണാഘോഷം എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും നടക്കാറുണ്ട്. അത്തരം ആഘോഷങ്ങളും പൂക്കളമത്സരം പോലുള്ളവയും ഓഫീസ് സമയത്തു നടത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല. അവധി ദിവസങ്ങളിലോ ഓഫീസ് സമയം അല്ലാത്തപ്പോഴോ ആഘോഷം നടത്തിയാല്‍ അത് പ്രവൃത്തി സമയത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓണം എന്നല്ല, ഏതു ആഘോഷവും ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിര്‍വഹണത്തെ ബാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നടക്കേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടപെടല്‍ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.