എട്ടു നോമ്പല്ല: വാര ഭജനം

ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭജനം പാർക്കുന്നതും എട്ട് നോമ്പും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണാം. നിവേദ്യച്ചോറോ വെച്ചൂട്ടോ നിലവിലില്ലാത്ത പള്ളികളിൽ ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുകയോ, പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവികം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലേപ്പോലെ കിടന്നുറങ്ങാൻ അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളില്ലാത്ത പള്ളികൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയതിലും അസ്വഭാവികതയില്ല. നിത്യേനെ വി. കുർബാനയും, കൊന്ത ചൊല്ലി നോമ്പു കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തനി ഭജനം പാർക്കൽ തന്നെയാണ്. ഡോ എം കുര്യൻ തോമസ് എഴുതുന്നു.

എട്ടു നോമ്പല്ല: വാര ഭജനം

ഡോ. എം. കുര്യൻ തോമസ്

ചിത്രം: മണർകാട് പള്ളി

മലങ്കരസഭയിൽ ഏറ്റവും വിവാദമുണ്ടാക്കിയ ആചാരമാണ് എട്ടുനോമ്പ്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ നോൽക്കുന്ന നോമ്പും ഇതാവാം. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ ദൈവമാതാവായ കന്യക മറിയാമിന്റെ ജനനപ്പെരുന്നാളായ എട്ടുവരെ (പഴയ കണക്കിന് കന്നി 1 - 8) ആണ് എട്ടുനോമ്പ് ആചരിക്കുന്നത്. ലോകത്തുള്ള മറ്റൊരു ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിലും ഉള്ള ഒന്നല്ല എട്ടുനോമ്പ്. എട്ടുനോമ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാന ആക്ഷേപങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.


1. ദൈവമാതാവിന്റെ ജനനപ്പെരുന്നാൾ കാനോനികമായ പെരുന്നാളല്ല.
2. എട്ടു നോമ്പ് കാനോനികമായി കല്പിക്കപ്പെട്ട നോമ്പല്ല.
3. എട്ടു നോമ്പിൽ വി. കുർബാന അനുഭവിച്ചശേഷം ഉപവസിക്കുന്നത് നിയമലംഘനമാണ്.

ഈ വിഷയങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസിലാക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി നസ്രാണികളുടെ ആരാധന രീതി ഏക പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതല്ല. ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ത്യോഖ്യൻ പാരമ്പര്യമാണെങ്കിലും, അതിൽ 1599 വരെ നിലനിന്ന പൗരസ്ത്യ കൽദായ പാരമ്പര്യവും 1599 - 1653 കാലത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1809-ൽ കണ്ടനാട് പടിയോലവഴി പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയെ ഔദ്യോഗികമായി നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യംവരെ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അവയെ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്നും അവയുടെ സ്വാധീനം പലയിടത്തും നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാമതായി നസ്രാണിയുടെ ആത്മീയത സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമാത്രം രൂപപ്പെട്ടതല്ല. കേരളത്തിന്റെ തനതായ പവിത്രതാ സങ്കല്പവും അതിന്റെ നിർമ്മിതിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതിനേയും ഗ്രീക്കോ- റോമൻ ക്രിസ്തുമത സഭാവിജ്ഞാനീയത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അളക്കുവാനോ സാദ്ധ്യമല്ല.

മലങ്കര 1599 വരെ പിന്തുടർന്ന പൗരസ്ത്യ കൽദായ പാരമ്പര്യത്തിൽ കന്നി 8 ദൈവമാതാവിന്റെ ജനനപ്പെരുന്നാളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (Mar Aprem, Neorstian Lectionary and Julian Calendar, Trichur,, 1982) പിന്നീടു അടിച്ചേൽപ്പിച്ച റോമൻ കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യത്തിൽ കന്നി 8-ന് ദൈവമാതാവിൻറെ ജനനപ്പെരുന്നാൾ മാത്രമല്ല, ധനു 8-നു ഹന്ന ഉമ്മ മർത്തമറിയം ഉമ്മാനെ ഗർപ്പനിച്ച പെരുന്നാൾ കൂടിയുണ്ട്. (ഡോ. പ്ലാസിഡ് സി.എം.ഐ., നമ്മുടെ റീത്ത്, മാന്നാനം, 1997) 1653-ലെ കൂനൻകുരിശു സത്യത്തിനു ശേഷവും നസ്രാണികളുടെ സഭാ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഇവ നിലനിന്നു. 1599-ൽ നിലവിൽവന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട വൃശ്ചികം രണ്ടിനു (നവംബർ 15) സകല പരേതരേയും ഓർക്കുന്ന ആനീദാ പെരുന്നാൾ കുന്നംകുളത്ത് ഇന്നും വിപുലമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്.

1708 മുതലുള്ള ലഭ്യമായ എല്ലാ സഭാ പഞ്ചാംഗങ്ങളിലും ദൈവമാതാവിന്റെ ജനനപ്പെരുന്നാൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1907-ലും 1908-ലും കാരുചിറ ഗീവർ്ഗീസ് റമ്പാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സഭാ പഞ്ചാംഗങ്ങളിലുള്ള ഈ പെരുന്നാൾ ഇന്നും മലങ്കര സഭയുടെ പെരുന്നാൾ പട്ടികയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എട്ടു നോമ്പ് സഭയുടെ കാനോനിക നോമ്പല്ല എന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ്. മലങ്കര സഭ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭാ വിജ്ഞാനീയം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച 1686-ലെ ചെങ്ങന്നൂർ സുന്നഹദോസിനു ശേഷം അതേ വർഷം സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മാർ ഈവാനിയോസ് ഹദിയള്ള അയച്ച പൊതു കൽപ്പനയിൽ. നമുക്ക് ബുധനും, വെള്ളിയും കൂടാതെ അഞ്ച് വിശുദ്ധ നോമ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. 40 നോമ്പ്, ശ്ലീഹാനോമ്പ്, ദൈവമാതാവായ മറിയാമിന്റെ വാങ്ങിപ്പിന്റെ നോമ്പ്, രക്ഷാകരമായ ജനനത്തിന്റെ നോമ്പ്, നിനുവ നോമ്പ് (എന്നിവ) നമ്മൾ എല്ലാവർഷവും ആചരിക്കുന്നു. എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച 1809-ലെ കണ്ടനാട് പടിയോലയുടെ അഞ്ചാം പ്രമാണം. കല്പിയ്ക്കപ്പെട്ട നുയമ്പുകളു അഞ്ചും നൊക്കുകയും. എന്ന രീതിയിൽ ഇതു ശരി വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കാലത്തൊക്കയും എട്ടു നോമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ 1896 ഇടവം ലക്കത്തിൽ. കന്നിമാസത്തിൽ എട്ടു നോമ്പ് എന്നൊരു നോമ്പും മകര മാസത്തിൽ ബാത് അല്ലങ്കിൽ ബാവസ് അല്ലങ്കിൽ വാത് നോമ്പ് എന്നൊരു നോമ്പും ഈ നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർ ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുഎന്തു കാരണത്തിന്മേൽ എന്നും, എന്നു മുതൽ എന്നും അറിവുള്ളവർ അറിവിച്ചു തന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നു അപേക്ഷയുണ്ട്. കാനോനായിലുംമറ്റും ഇല്ലന്നു അച്ചന്മാർ പറയുന്നു. എന്ന് ഒരു ലേഖകൻ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ലക്കങ്ങൾ പരതിയിട്ടും ഇതിനാരും മറുപടി കൊടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. ഇവയിൽ ബാവസ് നോമ്പിനെപ്പറ്റി ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കാം. അപേക്ഷ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ബാവൂത്താ അഥവാ ബോവൂസാ എന്ന സുറിയാനി വാക്കിൽനിന്നാണ് ഈ പദം രൂപമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൗരസ്ത്യ കൽദായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ബോവൂസാ നോമ്പ് മലങ്കരയിലെത്തിയത്.

കൽദായ സഭയുടെ ഇന്ത്യയുടേയും മലയാളത്തിന്റെയും മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്ന മാർ തീമോത്തിയോസ് 1983-ൽ ബോവൂസാ നോമ്പിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണപ്രകാരം ... ബാവൂത്താ എന്ന സുറിയാനി പദത്തിന് യാചന എന്നാണ് അർത്ഥം. പൗരസ്ത്യസഭയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ബാവൂത്താ ആചരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ നിനവാക്കാരുടെ ബാവൂത്താ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നു നോയമ്പ്.. മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരും മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്തും മറ്റുമുള്ള പൗരസ്ത്യ സഭകൾ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് ബാവൂത്താകൾ മാർ സയ്യായുടെ ബാവൂത്തായും, കന്യകമാരുടെ ബാവൂത്തായുമത്രേ.  (കോറപ്പിസ്‌ക്കോപ്പാ റാഫേൽ വട്ടക്കുഴി, ബാവൂത്താ പ്രാർത്ഥനകൾ, തൃശൂർ, 1983)

kuravilangad-church-ettu-nombuപൗരസ്ത്യ കൽദായ പാരമ്പര്യപ്രകാരം മകരം ഒന്ന് മാർ സയ്യായുടെ ഓർമ്മദിനമാണ്. അതിനാൽ മകര മാസത്തിലെ ബാവസ് നോമ്പ് മാർ സയ്യായുടെ ബാവൂത്താ ആവാനാണ് സാദ്ധ്യത. നെസ്‌തോറിയാൻ സഭാ പിതാവായ മാർ സയ്യായുടെ പെരുന്നാളും ബോവൂസായും 1896-ൽ നിലവിലിരുന്ന പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി കാനോനിൽ കാണുക അസാദ്ധ്യമാണ്. പശ്ചാത്തലമറിയാതെ നസ്രാണികൾ പഴയ പാരമ്പര്യപ്രകാരം ജനുവരിയിൽ ബാവസ് നോമ്പ് ആചരിച്ചു വന്നതാവണം ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നും ചെങ്ങന്നൂരും പരിസര പ്രദേശത്തും ആചരിക്കുന്ന വസന്ത പെരുന്നാളും പ്രദക്ഷിണവും ഇതിന്റെ ബാക്കിപത്രമേല്ലേയെന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1809-ലെ കണ്ടനാട് പടിയോലയിൽ സാമൂഹികാചാരങ്ങളെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ...ബാവൂസ വഴക്കായും ഒണപുടകയും കൊടുക്കാതെയും... എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഇതിലെ ... ബാവൂസ വ(പ)ഴക്കായും ഇതുവരെ വ്യാഖ്യാനാതീതമായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. അതും ബാവുത്തായും തമ്മിൽ എന്തങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

പൗരസ്ത്യ കൽദായ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ളതല്ലെങ്കിലും എട്ടു നോമ്പിന് നസ്രാണികളുടെ റോമൻ കത്തോലിക്കാ കാലത്തേക്കാളും പഴക്കമുണ്ട്. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിൻറെ കാനോനാകൾ പ്രകാരം കന്നി എട്ട് പെരുന്നാളിന് താലേന്നു മാത്രമാണ് കടപ്പെട്ട നോമ്പ് ഉള്ളത്. പെരുന്നാളുകളേയും നോമ്പുകളേയും പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏഴാം മൗത്വാ, ഏഴാം കൂടിവിജാരം ഒൻപതാം കാനോനായിൽ... എന്നാലും കല്പന ആയിട്ടുള്ള നൊംപ അല്ല. ഇവണ്ണംതന്നെ കന്നി ഞായറ്റിൽ എട്ടുനൊയംപ എന്നു ചൊല്ലുന്ന നൊയംപും. ... (സ്‌കറിയ സഖറിയ, ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിൻറെ കാനോനാകൾ, ഇടമറ്റം, 1994) എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അന്നു എട്ടുനോമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, അത് റോമൻ കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ടതല്ലന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

എട്ടു നോമ്പിന്റെ ഉൽഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അത് ആചരിച്ചിരുന്നത് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നു പരിശോധിക്കാം. പാലക്കുന്നത്ത് അബ്രഹാം മൽപ്പാൻ മുതൽപേർ തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻറ് കേണൽ ഫ്രേസർക്ക് 1836 ചിങ്ങം 21-നു നൽകിയ ഹർജിയിൽ എട്ടുനോമ്പിനെപ്പറ്റി പതിനേഴാമത് അപമര്യാദയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ... നോമ്പു, തേറ്റത്തിന് ഒരു വഴിയായിട്ടും, ശരീര അമർച്ചക്കായിട്ടും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ ഉൾപ്പെടാതെയും, പള്ളി കല്പിച്ചിട്ടില്ലാതെയും, സാധ്യം പ്രമാണിച്ച് എട്ടുനോമ്പെന്നു പേരും പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണാചാരത്തിൻപ്രകാരം, ചില പളളികളിൽ ഏതാനും ആളുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു, കഴിയുന്നടത്തോളമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, കൊന്ത ആയിട്ടു നോമ്പു കഴിക്കയും, അതിനെ പ്രമാണിച്ചു പല കപടഭക്തികൾ പറഞ്ഞു നടത്തിവരുന്നത്. ... എന്നാണ്.

1853-ലെ ചട്ടവര്യോലയിൽ എട്ടുനോമ്പിനെ പരാമർശിക്കുന്നത് താഴെ പറയുംപ്രകാരമാണ്. ... 103-മത. എട്ടുനൊമ്പിൽ ഏറിയ പുരുഷരും സ്ത്രീകളും പള്ളിയിൽകൂടി അരഭിയ്ക്കയും, കെട്ടു ചുമടു മുതലായ്ത പള്ളിയകത്ത വയ്ക്കയും, അവിടെവച്ച തിന്നുകയും കുടിയ്ക്കയും, രാത്രിയിൽ പള്ളിയകത്ത കെടന്ന ഉറങ്ങുകയുംമറ്റും ചൈയുന്നത ഒരു പ്രകാരത്തിലും ന്യായമായിട്ടുള്ളതല്ലാഴ്കകൊണ്ടും, നൊയമ്പു നൊല്ക്കുന്ന ആളുകൾ കുറുബാനയ്ക്കും നമസ്‌ക്കാരത്തിന്നുംമാത്രം പള്ളിയകത്ത പൊകുന്നതല്ലാതെ, പള്ളിയകത്തുവച്ച യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കയുംമറ്റും ചൈയാതെ ഇരിയ്ക്കയും, നുപ്പത്തൊന്നാമത ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാരം നടക്കയും ചൈയ്യണം. ... 31 -മത്തെ കാനോനായിൽ ... ചില പള്ളികളിൽ പന്ത്രണ്ടു ജനത്തിന നെർശ്ശയിട്ടുംമറ്റും പള്ളിയകത്തു ഇരുത്തി നെർച്ച ഊട്ടി കഴിച്ചുവരുന്നത, ഒരു പ്രകാരവും ന്യായമുള്ളതല്ലാഴികകൊണ്ടു, പള്ളിയകത്തുവച്ച ആയ്തു ചൈയാതെ, പള്ളിക്കു പുറത്ത ഒരു സ്ഥലെത്തവച്ച കഴിച്ചുകൊള്ളുന്നതല്ലാതെ, മറ്റു യാതൊന്നും അവിടെവച്ച ഭക്ഷിച്ചപൊകയും ചെയ്യരുത. ... എന്ന വിശദീകരണവും നല്കുന്നുണ്ട്. (ഡോ. എം. കുര്യൻ തോമസ്, പത്രോസ് പാത്രിയർക്കീസിൻറെ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ, കോട്ടയം, 2011)

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ രണ്ടു പരമർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ എട്ടു നോമ്പാചരണത്തെ താഴെ പറയുംവിധം സംഗ്രഹിക്കാം.

1. എട്ടുനോമ്പ് സഭാ നിയമപ്രകാരം ഉള്ളതല്ല.
2. ചില പള്ളികളിൽ മാത്രമാണ് ഇതു നടക്കുന്നത്.
3. നോമ്പുകാർ പള്ളിയിൽ താമസിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. അവർ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും (കൊണ്ടുവരികയും) പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. കാനോനിക നോമ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഉപവാസം എട്ടുനോമ്പിനില്ല.
6. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വി. കുർബാനയും നമസ്‌കാരങ്ങളും ഉണ്ട്.
7. ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന (കൊന്ത) ആയിട്ടാണ് എട്ടുനോമ്പ് ആചരിച്ചിരുന്നത്.
8. ചില പ്രത്യേക കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനായിട്ടാണ് എട്ടുനോമ്പ് ആചരിച്ചിരുന്നത്.
9. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ (പ്രോദേശിക - അക്രൈസ്തവ) ആചാരമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ ആദ്യ പാദത്തിലെ എട്ടുനോമ്പ് ആചരണത്തിന്റെ വിവരണം പ. ബസേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്കായുടെ സഭാ ജിവിത നാൾവഴിയിൽനിന്നും ലഭ്യമാണ്. ... (വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായിൽ കൊല്ലവർഷം) 1094 ന്ന് 1918 ... കന്നി 1 ന് ശനിയാഴ്ച ചൊല്ലി. ... 2 ന് ചൊല്ലി. 8 നോമ്പിനായി ചില സ്ത്രീകളും വന്നിരുന്നു. 3, 4, 6, 8 തീയതികളിൽ ചൊല്ലി. 8 നോമ്പുകാർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന കഴിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചു. അവരുടെ വകയായി ഒരു പാച്ചോറ് നേർച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ...1097 - 1921 ... 8 നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനായി മുൻ കൊല്ലത്തേക്കാളധികം സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വരികയും നോമ്പാരംഭിക്കയും ചെയ്തു. .... 8 - ന് ചൊല്ലി. മാതാവിന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കയും നോമ്പുകാരെ അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തു. അവർ നേർച്ചയിടുകയും ഒരു പാച്ചോർ നേർച്ച കഴിച്ച് പിരിയുകയും ചെയ്തു. ... (വള്ളിക്കാട്ടു ദയറാ (പ്രസാ.), കാതോലിക്കേറ്റിൻറെ നിധി, വാകത്താനം, 2005)

ഈ വിവരണപ്രകാരം എട്ടുനോമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും വി. കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, നോമ്പുകാരുടെ വകയായി കന്നി എട്ടു പെരുന്നാളിന് ഒരു പാച്ചോർ നേർച്ചയും നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് പാലക്കുന്നത്ത് അബ്രഹാം മൽപ്പാൻ മുതൽപേരുടെ കഴിയുന്നടത്തോളമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ... എന്ന ആരോപണത്തോടു പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. 1923-ലെ എട്ടുനോമ്പിനെപ്പറ്റി ... കന്നി മാസം 2, 3 തീയതികളിൽ ചൊല്ലി. 3 നു യഹോവ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു എന്ന വാക്യം സംബന്ധിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു. 6, 8 തീയതികളിൽ ചൊല്ലി. 8 നോമ്പുകാരായ സ്ത്രീകളും മറ്റും പോയി. പാച്ചോർ നേർച്ചയുമുണ്ടായിരുന്നു. 10 നു ചൊല്ലി. ചുങ്കക്കാരനെയും പ്രീശനെയും പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു. ... എന്നും, 1924-ൽ ... കന്നി മാസം 1 നു ചൊല്ലി. പുന്നൂസു കത്തനാർ പ്രസംഗിച്ചു. 4, 7, 8 തീയതികളിൽ ചൊല്ലി 8 നോമ്പുകാർ കുറെപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കുമ്പസാരിച്ചും ശു. കുർബാന അനുഭവിച്ചുംകൊണ്ട് പോകയും ചെയ്തു. ... എന്നും 1925-ൽ ... കന്നി മാസം 1-നു ഗീവറുഗീസു കത്തനാർ ചൊല്ലി. 8 നോമ്പുകാരായി പത്തിരുപത് സ്ത്രീകളും വന്നുചേർന്നു. അന്നുമുതൽ ദിവസവും കുർബാന ഉണ്ടായിരുന്നു. 4, 6, 7 തീയതികളിൽ കഥാനായകൻ ചൊല്ലി. ഗീവറുഗീസു കത്തനാർ പ്രസംഗിച്ചു. നോമ്പുകാർ കുർബാന അനുഭവിച്ചു. പാച്ചോർ നേർച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ... എന്നും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനപ്രകാരം കന്നി എട്ടു പെരുന്നാളിനു മാത്രമാണ് നോമ്പുകാർ കുമ്പസാരിച്ച് വി. കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവർ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിച്ചാലും അതിനു നിയമ തടസമില്ല. പ. വാകത്താനത്തു ബാവായുടെ വിവരണങ്ങൾ പ്രകാരം സ്ത്രീകളാണ് എട്ടുനോമ്പ് എടുത്തിരുന്നത് എന്നു മനസിലാക്കാം. വ്യക്തമായ പരാമർശനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതു പൂർണ്ണസമയം- കുറഞ്ഞത് പകൽ മുഴുവെനെങ്കിലും - പള്ളിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്നതിന് ശക്തമായ സൂചനകൾ ഉണ്ട????.

സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ താമസിച്ച് നോമ്പ് എടുത്തിരുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് 1853-ലെ ചട്ടവര്യോലയിലെ ... 74-മത. സ്ത്രീകൾക്കു ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സമയത്തും ദൈയ്വം രക്ഷിപ്പാൻവെണ്ടി പ്രത്യെകം പ്രാർത്തിക്കുകയും, ധർമ്മങ്ങളും വഴിപാടുകളും കൊടുക്കയും, ശുദ്ധമാന കുറുബാന കൈക്കൊൾകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ, പള്ളിയിൽ ഭജനം പാർത്ത, രാത്രിയിൽ പള്ളിയ്ക്കകത്ത കിടക്കയും, ... അരുത. ... എന്ന കാനോനാ സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുവരെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രായേണ എട്ടുനോമ്പ് എടുത്തിരുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ നോമ്പ് എന്നൊരു പ്രാദേശിക നാമംപോലും എട്ടുനോമ്പിനുണ്ടായിരുന്നു. 1836-ലെ പരാതിയും 1853-ലെ ചട്ടവര്യോലയും എട്ടുനോമ്പ് പള്ളികളിൽ താമസിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

പള്ളികളിൽ ഭജനം പാർക്കുക എന്ന നസ്രാണികളുടെ പതിവിന് പോർട്ടുഗീസ് അധിനിവേശ കാലത്തേക്കാൾ പഴക്കമുണ്ട് എന്നതിന് ഉദംയപേരൂർ സുന്നഹദോസിൻറെ കാനോനാകൾ തന്നെ തെളിവാണ്. ഏഴാം മൗത്വ, ആറാം കൂടിവിജാരം, 25-ആം കാനോനായിൽ ... എന്നാൽ മലംകരെ ഇടവകയിൽ ഉള്ള പള്ളികളിൽ ക്ലേശക്കാറര (ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ) തങ്ങളുടെ ദൈവതെകുറിച്ച (ഭക്തിമൂലം) തങ്ങടെ കെട്ടിയവരും തങ്ങടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവരും ആയി പള്ളികളിൽ പൊറുത്തു ഞായം. തങ്ങടെ ക്ലെശം ചൊല്ലി അവുടെ വീടുകളിലേപ്പൊലെ ചിറ്റാഷ്മ (ശുശ്രൂഷ) എല്ലാം കൂടിയൊല്ലൊ മതിയാവു. ഇതിനെക്കൊണ്ട ശുദ്ധമാന സുന്നഹദൊസ പ്രമാണിക്കുന്നു. ക്ലേശക്കാറര ആരും പള്ളികളിൽ പൊറുക്കരുത. അന്തിക്ക എന്നാൽ പ്രവൃത്തിക്ക രക്ഷയായിട്ടെ പൊറുക്കുമ്പൊളെ ആവു. ക്ലേശക്കാറര തങ്ങളുടെ ദൈവതെക്ക തക്കവണ്ണം പള്ളിക്കെന്ന (= പള്ളിയിൽ വന്ന്) തംപുരാനൊട അപേക്ഷിച്ചുംകൊണ്ട തങ്ങടെ സ്ഥലത്ത പൊയി പൊറുത്തുകൊള്ളണം. പല ദിവസം എത്തിക്കണം എംകിൽ പള്ളിക്ക അരികെ ഒള്ള വീടുകളിൽ താൻ പള്ളിയിടെ മൊണ്ടകത്തിൽ (മുഖമണ്ഡപം, നടശാല) താൻ പൊറുത്തുകൊള്ളണം. ... എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പൗരസ്ത്യ കൽദായ സഭയുടെ ബാവൂത്താകൾ പ്രാഭാതം മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിയുംവരെയുള്ളവയായിരുന്നു. യാത്രാ സൗകര്യം പരിമിതമായിരുന്ന കാലത്ത് ബാവൂത്തായിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കുടികളിൽനിന്നും വന്നവർ അതിനു ശേഷം പള്ളിയിലോ പള്ളിപ്പരിസരത്തോ രാപർത്തിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യത ഏറെയാണ്.

ഉദംയപേരൂർ സുന്നഹദോസ് പള്ളികളിൽ ഭജനം പാർക്കുക എന്നതിനെ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും നിരോധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പള്ളിക്കുള്ളിൽ രാപാർക്കുന്നതിനെ നിരോധിക്കുന്നുമുണ്ട്. 1853-ലെ ചട്ടവര്യോലയും നിരോധിക്കുന്നത് അതിനെയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും വിപുലമായി എട്ടുനോമ്പ് ആചരിക്കുന്ന മണർകാട് പള്ളിയിൽ മൂന്നു ദശാബ്ദം മുമ്പുവരെ സമീപസ്ഥർ ഒഴികെ നോമ്പുകാർ മുഴുവൻ പള്ളിക്കിരുവശവുമുള്ള നെടുമ്പുരകളിൽ നോമ്പുകാലം മുഴുവൻ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ഒരു ദശാബ്ദവുംകൂടി മുമ്പ് അവിടെ അവർ ഭക്ഷണവും പാകം ചെയ്തിരുന്നു.

ഏതാനും ദശകങ്ങൾക്കു മുമ്പുവരെ മിക്ക പള്ളികൾക്കും മുഖമണ്ഡപമോ മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത പരിഗണിച്ചാൽ ആളുകൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നതിൽ അസ്വഭാവികമായി ഒന്നുമില്ല. ഒരുപക്ഷേ ആർത്താറ്റ് കുന്നംകുളം പള്ളിയിൽ മാത്രമായിരിക്കാം നോമ്പുകാർക്കു താമസിക്കാൻ പ്രത്യേകം കെട്ടിടങ്ങൾ പണ്ടുമുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നോമ്പെടുക്കുന്നത് സഭ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പട്ടം കൊടുക്കുന്നവരും ഏൽക്കുന്നവരും ഇപ്പോഴും പ്രത്യേക വൃതം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നസ്രാണി സ്ത്രീകൾ തനതായ ഒരു നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവമാതാവിന്റെ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചു വരുന്നത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എട്ടു നോമ്പ് എന്നത് ഇനിയും പരിഗണിക്കാം. അവിടെയാണ് നസ്രാണിയുടെ തനത് പവിത്രതാ സങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രസക്തി.

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭജനം പാർക്കുക എന്നൊരു വൃതമുണ്ട്. ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലോ സമീപത്തുള്ള നദിയിലോ മുങ്ങിക്കുളിച്ച്, പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെയുള്ള എല്ലാ പൂജകൾക്കും ദർശനം നടത്തി, ബാക്കി സമയം നാമം ജപിച്ചും പ്രദക്ഷിണം വെച്ചും ചെലവഴിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന നിവേദ്യമോ ഭക്ഷണമോ മാത്രം കഴിച്ച്, രാത്രി ക്ഷേത്രപരിസരത്തുതന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയാണ് ഭജനം പാർക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ക്ഷേത്രസങ്കേതം വിട്ടുപോയാൽ വൃതഃഭംഗം വന്നതായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. പ്രശസ്തരായ അനേകം വ്യക്തികളുടെ ഭജനത്തിന്റെ വിവരണം കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതീഹ്യമാലയിൽ കാണാനുണ്ട്.

1836-ലെ പരാതിയിലേയും 1853-ലെ ചട്ടവര്യോലയിലേയും പരമർശനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതും നസ്രാണിയുടെ ഭജനം പാർക്കലും തമ്മിൽ കാര്യമായ യാതൊരു വിത്യസവുമില്ലന്നുകാണാം. നിവേദ്യച്ചോറോ വെച്ചൂട്ടോ നിലവിലില്ലാത്ത പള്ളികളിൽ ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുകയോ, പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവികം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലേപ്പോലെ കിടന്നുറങ്ങാൻ അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളില്ലാത്ത പള്ളികൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയതിലും അസ്വഭാവികതയില്ല. നിത്യേനെ വി. കുർബാനയും, കൊന്ത ചൊല്ലി നോമ്പു കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തനി ഭജനം പാർക്കൽ തന്നെയാണ്.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭജനം പാർക്കൽ മൂന്നു ദിവസമോ, വാരമോ (ഏഴു ദിവസം), പക്ഷമോ (14 ദിവസം), മാസമോ (30 ദിവസം) മണ്ഡലമോ (41 ദിവസം) അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം. ഒരു വാരം എന്നാൽ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ആരംഭിച്ച് എട്ടാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിലാണ് പൂർത്തീകരിക്കുക. മൂന്നു നോമ്പ്, ശ്ലീഹാ നോമ്പ് എന്നിവപോലെ ദിവസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അത് ആവശ്യമാണ്.
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കേവലം ഒരുദിവസം വേണമെങ്കിലും ഭജനം പാർക്കാം. സമീപ കാലത്തെ ഒരു ഏകദിന ഭജനത്തെപ്പറ്റി 2013 സെപ്റ്റംബർ 19-ന് മലയാള മനോരമയിൽ വന്ന വാർത്ത അതിനേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നുണ്ട്. ... (ഭജനക്കാർ) ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഗുരുവായൂരിൽ എത്തി. ... ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുന്നിന് നിർമ്മാല്യ ദർശനം മുതലുള്ള എല്ലാ പൂജകളും തൊഴുതു. രാത്രി അത്താഴപൂജയും വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പും കഴിഞ്ഞ് തൃപ്പുക തൊഴുതശേഷമാണ് (ഭജനക്കാർ) മടങ്ങിയത്.

ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ പരിഗണിച്ചാൽ നസ്രാണിക്ക് ഒരു വാര ഭജനത്തിന് എറ്റവും അനുയോജ്യം കന്നി 1 - 8 ആണന്നു കാണാം. 1-ാം തീയതി എന്ന നിയതമായ ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ചാൽ ഏഴു ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി 8-ാം തീയതി അവസാനിപ്പിക്കാം. അന്ന് ദൈവമാതാവിൻറെ ഒരു പെരുന്നാളുമാണ്. അക്കാലത്ത് മറ്റ് നോമ്പുകൾ വരുന്നുമില്ല. നസ്രാണി പാരമ്പര്യത്തിൽ കന്നിമാസത്തിൽ വിവാഹങ്ങളുമില്ല. എല്ലാംകൊണ്ടും അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം.

എട്ടു നോമ്പിന് ഒരു ആത്മീയ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1948-ൽ മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ശ്രേഷ്ഠാനുമതിയോടെ കണിയാമ്പറമ്പിൽ കുര്യൻ കോർഎപ്പിസ്‌ക്കോപ്പാ വി. ദൈവമാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിറ്റേവർഷം മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെതന്നെ ശ്രേഷ്ഠാനുമതിയോടെ ഓരോ ദിവസത്തിനും പ്രത്യേകം വേദവായനയും ധ്യാന വിഷയങ്ങളും സ്വയ പരിശോധനകളും ചേർത്ത് കടവിൽ പൗലൂസ് റമ്പാൻ എട്ടുനോമ്പിലെ മാതാ ധ്യാനങ്ങൾ എന്ന കൃതിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഇതേ രീതിയിൽ കണിയാമ്പറമ്പിൽ കുര്യൻ കോർഎപ്പിസ്‌ക്കോപ്പാ എട്ടുനോമ്പ് ധ്യാനമാലിക എന്നൊരു കൃതി തയാറാക്കി. പ. ഔഗേൻ പ്രഥമൻ കാതോലിക്കായുടെ ശ്രേഷ്ഠാനുമതിയോടെ 1967-ൽ മണർകാട് പള്ളിയിലെ മർത്തമറിയം സേവാസംഘം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് എട്ടുനോമ്പ് എടുക്കുന്നവരിൽ എത്രപേർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് സംശയാസ്പദമാണ്. കാനോനിക യാമ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒഴിച്ചുള്ള സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ ഇതിലെ ചിട്ടകൾ സഹായകമാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇവ രചിക്കപ്പെട്ടത്.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവ മാതാവിനും നോയമ്പുകൾക്കും എതിരെ പ്രചരണം നടത്തിയ പാശ്ചാത്യ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറുകളും, തങ്ങളുടേതല്ലാത്തതെല്ലാം വേദവിപരീതം എന്നു വിശ്വസിച്ച പാശ്ചാത്യ സുറിയനിക്കാരുമാണ് എട്ടുനോമ്പിനേക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി സഭാ വിജ്ഞാനീയം ഉപയോഗിച്ച് എട്ടുനോമ്പിനെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനും, ദയറാക്കാരുടെ ഉപവാസ നിയമങ്ങൾ നസ്രാണികളുടെമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എട്ടുനോമ്പു വിരുദ്ധത കലുഷമാക്കിയത്. പിടിയിലൊതുങ്ങാത്തവിധം എട്ടുനോമ്പു ചട്ടക്കൂടുകളില്ലാതെ വളർന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ദുരന്തഫലം.

മറിച്ച്, എട്ടുനോമ്പ് നസ്രാണിയുടെ തനത് പവിത്രതാ സങ്കല്പം രൂപംകൊടുത്ത ഒരു ദൈവസാധന - ഭജനമിരിക്കൽ- ആണെന്നും, അവർക്കതിന് അവകാശമുണ്ടെന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ച് അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. വി. കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഉപവാസം എന്ന പ്രശ്‌നം ഒരു ലഘുഭക്ഷണം കൊടുത്തു പരിഹരിക്കവുന്നതാണ്.

പള്ളിയിലിരുന്ന് സന്ധ്യവരെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്‌ക്കോ സമൂഹമായോ ആരാധിയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ക്രമങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും, ആർത്താറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ കുറച്ചു സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭജനം പാർക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ധ്യാനം കൂടുവാനും കൂട്ടുവാനും തെക്കും വടക്കും നടക്കുന്നതിലും നല്ലത് അതാണ്.