വിമാനം വൈകിയാല്‍ വന്‍ തുക 'നഷ്ടപരിഹാരം'

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ ഈ ചട്ടങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വരും. ഇത് പ്രകാരം നിലവിലെ 4000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 20,000 രൂപവരെ യാത്രക്കാര്‍ക്കു നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കും.

വിമാനം വൈകിയാല്‍ വന്‍ തുക

ന്യൂഡല്‍ഹി:ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്റെ പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇനി മുതല്‍ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം മൂലം വിമാനം വൈകിയാലോ റദ്ദാക്കിയാലോ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വന്‍ തുക നഷ്ട പരിഹാരമായി നല്‍കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്ക് കൈമാറി.

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ ഈ ചട്ടങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വരും. ഇത് പ്രകാരം നിലവിലെ 4000 രൂപയ്ക്ക് പകരം 20,000 രൂപവരെ യാത്രക്കാര്‍ക്കു നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിക്കും. 

പുതിയ നിബന്ധന പ്രകാരം രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ ഫ്ലൈറ്റ് വൈകിയാല്‍ 10,000 രൂപയും ബോര്‍ഡിങ് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 20,000 രൂപയും വിമാനക്കമ്പനി യാത്രക്കാര്‍ക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കണം.

Story by
Read More >>