വിപണി വില നല്‍കിയാലും സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല; സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച മലാപ്പറമ്പ് സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മനേജര്‍ പികെ പത്മരാജന്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണക്കാക്കിയ വില സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും വിപണി വില നല്‍കിയാല്‍ സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുതരാമെന്നു അറിയിച്ചിരുന്ന മാനേജര്‍ ഇപ്പോള്‍ വിപണി വില നല്‍കിയാലും സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വിപണി വില നല്‍കിയാലും സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല; സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച മലാപ്പറമ്പ് സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുനല്‍കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മനേജര്‍ പികെ പത്മരാജന്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മലാപ്പറമ്പ് സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍. സ്ഥലത്തിന് വിപണി വില നല്‍കിയാലും പ്രസ്തുത സ്‌കൂള്‍ സര്‍ക്കാരിന് സ്‌കൂള്‍ കൈമാറില്ലെന്നും മാനേജര്‍ പികെ പത്മരാജന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് മലാപ്പറമ്പ് എയുപി സ്‌കൂള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയത്.

സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളില്‍ നിന്നുയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്‌കൂള്‍ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അന്നുതന്നെ സര്‍ക്കാരും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കെയാണ് സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് മാനേജര്‍ പികെ പത്മകുമാര്‍ അറിയിച്ചത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണക്കാക്കിയ വില സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും വിപണി വില നല്‍കിയാല്‍ സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുതരാമെന്നു അറിയിച്ചിരുന്ന മാനേജര്‍ ഇപ്പോള്‍ വിപണി വില നല്‍കിയാലും സ്‌കൂള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സ്‌കൂള്‍ പൂട്ടിയതോടെ കളക്ട്രേറ്റിലെ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ക്ലാസ്മുറികളിലാണ് കുട്ടികള്‍ പഠനം നടത്തുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചാല്‍ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു.

Read More >>