ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിയമനം ഇനി പിഎസ്‌സിക്ക്

കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരാണ് നിയമനങ്ങള്‍ക്കായി ദേവസ്വം നിയമന ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ചത്. ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ചത് അഴിമതി നടത്താനാണെന്ന് മന്ത്രി കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിയമനം ഇനി പിഎസ്‌സിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിയമനങ്ങള്‍ പിഎസ് സിക്ക് കൈമാറി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം നിയമന ബോര്‍ഡ് പിരിച്ചു വിടും. കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരാണ് നിയമനങ്ങള്‍ക്കായി ദേവസ്വം നിയമന ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ചത്. ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ചത് അഴിമതി നടത്താനാണെന്ന് മന്ത്രി കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. ബോര്‍ഡ് പിരിച്ചു വിടാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരുവിതാംകൂര്‍,കൊച്ചി,ഗുരുവായൂര്‍,മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകള്‍ക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും നിയമനം പ്രത്യേകം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലാക്കിയതാണ് ദേവസ്വം നിയമന ബോര്‍ഡ്.

കഴിഞ്ഞ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തിയത് പിഎസ് സി വഴിയായിരുന്നു.

Read More >>