സൗദിയില്‍ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് വിലക്ക്

സൗദി തൊഴില്‍- സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

സൗദിയില്‍ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് വിലക്ക്

റിയാദ്: സൗദിയില്‍ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് കര്‍ശന വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി. അതേസമയം, തൊഴിലാളികളുടെ രേഖാ മൂലമുളള സമ്മതത്തോടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കും. സൗദി തൊഴില്‍- സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കമ്പനികള്‍, വ്യക്തികള്‍ തുടങ്ങിയ സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ക്കാണ് തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൂക്ഷിക്കാന്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന് പുറമെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളും സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്.


പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ കൈവശം മാത്രമേ ഇവ സൂക്ഷിക്കാവൂ എന്നും സൗദി തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ട പ്രകാരമാണ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സ്‌പോണ്‍സറെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് നല്‍കണമെന്നും സ്‌പോണ്‍സര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന രേഖയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് വെച്ച കത്ത് സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ കോപ്പി തൊഴിലാളിക്ക് കൈമാറണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.