പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലിച്ചാല്‍ 3000 റിയാല്‍ പിഴ

ആന്‍റി ടുബാകോ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കടകള്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മൂന്ന് മാസം വരെ കട അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ഉത്തരവിടാനും കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും.

പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലിച്ചാല്‍ 3000 റിയാല്‍ പിഴ

ദോഹ: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ പുകവലിയും പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും  കുറ്റകൃത്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആന്‍റി ടുബാകോ കരട് നിയമത്തിന് ശൂറാ കൗണ്‍സിലിന്‍െറ അംഗീകാരം. പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകയില കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ തരം ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പുകവലിയും കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ 3,000 റിയാല്‍ വരെപിഴ അടക്കണമെന്നും നിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലിക്ക് അനുവാദം നല്‍കുന്നതും കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍െറ പരിധിയില്‍ പെടും.


പുകയിലയുടെ ഉപയോഗവും ഇറക്കുമതിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമത്തില്‍ പുകയില കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ്, സീക, ച്യൂയിങ് ഗം, ടുബാകോ എന്നിവ നിരോധിക്കണമെന്നും ശിപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പുകയില കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഉല്‍പന്നങ്ങളും നിയമത്തിന്‍െറ പരിധിയില്‍ വരും. കരട് നിയമത്തില്‍ ശൂറാ കൗണ്‍സില്‍ നിയമനിര്‍മാണ സമിതി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും കൂടുതല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും ശിപാര്‍ശകള്‍ക്കുമായി മന്ത്രിസഭ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആന്‍റി ടുബാകോ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കടകള്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മൂന്ന് മാസം വരെ കട അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ഉത്തരവിടാനും കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും.

എല്ലാ പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും മുന്‍കൂര്‍അനുമതി നേടിയിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങാതെയുള്ള ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

18 വയസിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങളും സിഗരറ്റും വില്‍ക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനും കരട് നിയമത്തില്‍ അനുശാസിക്കുന്നു. കൂടാതെ സിഗരറ്റ്, മറ്റ് പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രചാരണാര്‍ഥമുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇനി വിലക്ക് വരും. സ്കൂളുകള്‍ക്കും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ, ട്രൈനിങ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനും കരട് നിയമത്തില്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.