മെയ് 16 ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മേയ് 16ന് കേരളത്തില്‍ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍- അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥ...

മെയ് 16 ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

kerala-election-520x245

സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മേയ് 16ന് കേരളത്തില്‍ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍- അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം അന്ന് അവധിയായിരിക്കും.

Read More >>