"പൊരിവെയിലത്ത് പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്തരുത്": തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊരിവെയിലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്തുരുതെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. പൊതുപരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ പന്തൽ...

"പൊരിവെയിലത്ത് പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്തരുത്": തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

election-1

ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊരിവെയിലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്തുരുതെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. പൊതുപരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ പന്തൽ കെട്ടണമെന്നും വെള്ളവും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ സംവിധാനവും ഒരുക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ നിർദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

തെര‌ഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾക്കിടെ ജനങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായിപറഞ്ഞ കമ്മിഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ജനങ്ങൾ തണലത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് രാ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റുമാരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിഷ്കര്‍ഷിച്ചു.  ആവശ്യമെങ്കിൽ പന്തൽ കെട്ടണം, കുടിവെള്ളം നൽകണം, ആർക്കെങ്കിലും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളും കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത വിരുദ്ധാചലത്തും സേലത്തും നടത്തിയ പൊതുപരിപാടിക്കിടെ രണ്ട് പേർ വീതം മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പൗരസംഘടനകളും നൽകിയ പരാതി കണക്കിലെടുത്താണ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം.