വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പട്ടികയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പേര് വെട്ടിയത് വി.എം സുധീരൻ; ഷാനിമോൾ പ്രതികരിക്കുന്നു

വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പട്ടികയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പേര് വെട്ടിയത് വി.എം സുധീരൻ; ഷാനിമോൾ പ്രതികരിക്കുന്നു

കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പേര് വെട്ടിയത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ. ഹൈക്കമാന്റ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു വനിതാ നേതാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പ്...

Read More
Read More >>