ഝാർഖണ്ഡിൽ അഞ്ച് വനിതാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി കൂട്ടബലാത്സം​ഗം ചെയ്തു

ഝാർഖണ്ഡിൽ അഞ്ച് വനിതാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി കൂട്ടബലാത്സം​ഗം ചെയ്തു

ഝാർഖണ്ഡിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ തെരുവുനാടകം കളിച്ചുകാെണ്ടിരിക്കെ അഞ്ചു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി കൂട്ടബലാത്സം​ഗം ചെയ്തു. ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ ഖുണ്ടി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന...

Read More
Read More >>