വർഗീയ പ്രസംഗം നടത്തിയ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി; കോൺഗ്രസ്സിൽ അസംതൃപ്തി പടരുന്നു

വർഗീയ പ്രസംഗം നടത്തിയ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി; കോൺഗ്രസ്സിൽ അസംതൃപ്തി പടരുന്നു

വർഗീയ പ്രസംഗം നടത്തിയ ചെർപ്പുളശേരി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയും കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവുമായ വി ശ്രീലജയ്‌ക്ക് പിന്തുണ നൽകി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുകൂടിയായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി. വർഗീയ പ്രസംഗ വിവാദത്തിൽ ശ്രീലജയ്‌ക്ക് ...

Read More