അമ്മയുടെ പിന്തുണ ദിലീപിനു തന്നെ; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതെ യോ​ഗം

അമ്മയുടെ പിന്തുണ ദിലീപിനു തന്നെ; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതെ യോ​ഗം

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ദിലീപിനു പൂർണ പിന്തുണ നൽകി അമ്മ. അമ്മയുടെ വാർഷിക പൊതുയോ​ഗത്തിൽ നടി ആക്രമണത്തിനിരയായ സംഭവം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാതെയാണ് ദിലീപിന് അനുകൂല നിലപാടുമായി സംഘടനയൊന്നാകെ രം​ഗത്തെത്ത...

Read More