സഞ്ജീവ് ഭട്ട് എവിടെ?; ഇതുവരെ ഒരു വിവരവുമില്ലെന്ന് ഭാര്യ: ഹാഷ്ടാ​ഗ് ക്യാംപയിനുമായി സോഷ്യൽമീഡിയ

സഞ്ജീവ് ഭട്ട് എവിടെ?; ഇതുവരെ ഒരു വിവരവുമില്ലെന്ന് ഭാര്യ: ഹാഷ്ടാ​ഗ് ക്യാംപയിനുമായി സോഷ്യൽമീഡിയ

22 വർഷം മുമ്പുള്ള കേസിന്റെ പേരിൽ ​ഗുജറാത്ത് സിഐഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ​ഗുജറാത്ത് മുൻ ഐപിഎസ് ഓഫീസർ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് 14 ദിവസമായിട്ടും തന്റെ ഭർത്താവ്...

Read More
Read More >>