ആലപ്പുഴയില്‍ കച്ചറ; ജി സുധാകരനെ കയറില്‍നിന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് ഇറക്കിവിട്ടു: പാര്‍ട്ടി തിരിച്ചുകയറ്റി

ആലപ്പുഴയില്‍ കച്ചറ; ജി സുധാകരനെ കയറില്‍നിന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് ഇറക്കിവിട്ടു: പാര്‍ട്ടി തിരിച്ചുകയറ്റി

മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കും ജി സുധാകരനും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍. ആലപ്പുഴയിലെ കയര്‍ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് മുതല്‍ക്കൂട്ടാകുന്ന 'കയര്‍ കേരള' രാജ്യാന്ത...

Read More
Read More >>