അടുത്തു വന്നാലും പൊന്നേ മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ: കര്‍ണാടക സത്യപ്രതിഞ്ജയില്‍ ആകെ പിണങ്ങി ഗവര്‍ണര്‍ വജുഭായ് വാല

അടുത്തു വന്നാലും പൊന്നേ മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ': കര്‍ണാടക സത്യപ്രതിഞ്ജയില്‍ ആകെ പിണങ്ങി ഗവര്‍ണര്‍ വജുഭായ് വാല

കര്‍ണടകയില്‍ കുമാരസ്വാമിയും ജി പരമേശ്വരയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിയുടെ ദേശീയ കൂട്ടായ്മയായി മാറിയപ്പോൾ വേദിയില്‍ തലകുമ്പിട്ടും...

Read More
Read More >>